Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.9
З-26          Заміховський, Л. М.
    Основи теорії надійності і технічної діагностики систем [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, В. П. Калявін. – Івано-Франківськ : Полум'я, 2004. – 360 с. : іл. – 356.

   В навчальному посібнику узагальнені досвід читання лекцій з основних розділів теорії надійності та технічної діагностики, та результати наукових досліджень в галузі технічної діагностики У відповідності з типовою програмою курсу "Основи надійності і технічної діагностики систем" викладені загальні питання надійності і технічної діагностики. Матеріали проілюстровані на прикладах об'єктів нафтогазового комплексу. Кожний розділ завершується контрольними запитаннями і відповідями. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, ідо навчаються за спеціальністю 7.091401 "Системи управління та автоматики", 7.091501 "Комп'ютерні системи та мережі", 7.091004 "Технології та засоби телекомунікації" і може бути корисним інженерам та аспірантам, що спеціалізуються в галузі розробки та експлуатації систем діагностування. ВСТУП ЧАСТИНА І Основи теорії надійності РОЗДІЛ 1. Загальні положення 16 1.1. Основні поняття і визначення надійності. 16 1.2. Методи підвищення безвідмовності технічних об'єктів 22 1.3. Фактори, які впливають на надійність нафтогазового обладнання, механізмів і системи управляння ними 28 1.4. Інформаційне забезпечення надійності 32 РОЗДІЛ 2. Кількісні показники надійності. 36 2.1. Кількісні показники надійності невідновлюваних ТО 36 2.2. Кількісні показники надійності відновлюваних ТО 47 2.3. Основні закони, які використовуються в теорії надійності 60 РОЗДІЛ 3. Принципи опису надійності складних об'єктів 69 3.1. Надійність складних ТО як сукупність комплексу технічних засобів, програмного забезпечення і оперативного персоналу 69 3.2. Надійність складних ТО як сукупність функцій 78 3.3. Надійність складного ТО з врахуванням взаємозв' язку з зовнішнім середовищем 81 3.4. Взаємозв'язок надійності та інших властивостей складних ТО 83 Контрольні запитання 91 РОЗДІЛ 4. Розрахунок надійності складних ТО 92 4.1. Основні етапи розрахунку надійності 92 4.2. Методи розрахунку надійності невідновлюваних складних ТО 97 4.3. Методи розрахунку надійності відновлюваних складних ТО 103 РОЗДІЛ 5. Розрахунок показників надійності за данным експлуатації 114 5.1. Особливості експлуатаційної інформації 114 5.2. Підготовка вихідних даних 118 5.3. Вибір закону розподілу напрацювань до відмови 120 5.4. Розрахунок показників безвідмовності невідновлюваних елементів 126 5.5. Розрахунок показників надійності відновлюваних ТО 129 РОЗДІЛ 6. Забезпечення запасними частинами 137 6.1. Види комплектів запасних частин. 137 6.2. Розрахунок комплектів 34 139 Контрольні запитання 151 ЧАСТИНА II Основи технічної діагностики РОЗДІЛ 7. Загальні положення 152 7.1. Основні поняття та визначення 152 7.2. Особливості діагностування систем управління нафтогазового комплексу 160 7.3. Діагностування в життєвому циклі технічних об'єктів. 163 7.4. Характеристика методів діагностування. 167 7.5. Тестові сигнали 191 Контрольні запитання 198 РОЗДІЛ 8. Контроль працездатності 203 8.1. Діагностичні ознаки 203 8.2. Області і умови працездатності 210 8.3. Степінь працездатності 219 8.4. Методи контролю працездатності неперервних об'єктів 223 8.5. Методи контролю працездатності дискретних об'єктів 131 Контрольні запитання 235 РОЗДІЛ 9. Пошук дефектів 239 9.1. Ознаки наявності дефектів 239 9.2. Методи знаходження дефектів 241 9.3. Алгоритми пошуку дефектів 244 9.4. Методи побудови алгоритмів пошуку дефектів 251 9.5. Пошук дефектів у дискретних об'єктах 271 Контрольні запитання 278 РОЗДІЛ 10. Прогнозування стану технічних об'єктів 283 10.1. Загальні відомості про прогнозування 283 10.2. Аналітичне прогнозування 290 10.3. Ймовірнісне прогнозування. 306 10.4. Прогнозування методами статистичної класифікації. 309 Контрольні запитання 313 РОЗДІЛ 11. Система діагностування 318 11.1. Об'єкт діагностування 318 11.2. Засоби технічного діагностування 325 11.3. Характеристика людини-оператора 337 11.4. Типові структури систем діагностування 341 11.5. Показники систем діагностування 346 Контрольні запитання 352 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 355


ISBN 966-7327-26-4УДК 004.9(075.8)+519.873(075.8)+681.518(075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
АбНН - Аб. наук. та навч. л-ри 110 109
К/сх - Книгосховище 10 10


Теми документа


Статистика використання: Видач: 132 Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'