Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.38
Є27          Євчук, О. В.
    Цифрова обробка сигналів [Текст] : конспект лекцій / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 135 с. – (Каф. комп'ютерних технологій в системах управління та автоматики).

   Конспект лекцій містить основний матеріал, необхідний для вивчення дисципліни "Цифрова обробка сигналів". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 - "Системна інженерія". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. 0 ВСТУП 4 1 ФОРМИ І СПОСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СИГНАЛІВ 6 1.1 Основні поняття та визначення цифрової обробки сигналів 6 1.2 Лінійні дискретні системи. Поняття про дискретну згортку 10 1.3 Квантування сигналів 12 1.4 Спектральне представлення сигналів 14 1.5 Дискретизація. Теорема Котельникова. Явище накладання спектрів. Анти-аліасингові фільтри. 19 1.6 Дискретні ортогональні та частотно-часові перетворення 22 2 МЕТОДИ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 72 2.1 Згортка та кореляція 72 2.2 Фільтрація та покращення якості сигналів 101 3 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 134


УДК 004.38(075.8)

            




Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 3





Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'