Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

658.345
Б38          Бедрій, Я. І.
    Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій. – 4-те вид. перероб. і допов. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2014. – 240 с. : рис., табл. – 220-222.


ISBN 978-966-10-2941-4УДК 658.345(075.8)
ББК 65.9(4УКР)246я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
К/сх - Книгосховище 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'