Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.4
Ш87          Штаєр, Л. О.
    Технології розробки програмного забезпечення [Текст] : лабораторний практикум. Ч. 2 / Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 64 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

   Лабораторний практикум містить методичні матеріали для проведення лабораторних занять з дисципліни “Технології розробки програмного забезпечення” у другому семестрі вивчення даної дисципліни. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Технології розробки програмного забезпечення”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначений для підготовки фахівців за напрямом підготовки “Системна інженерія”. ЗМІСТ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ........................................ 4 Лабораторна робота 1. Інструменти для прискореної розробки на Angular.JS (Bower , Grunt, Gulp) ...................................... 6 Лабораторна робота 2. Розроблення додатку з фронтендом на Angular.JS .......................................................................................... 19 Лабораторна робота 3. Форми Angular, валідація форм ........ 29 Лабораторна робота 4. Маршрутизація на Angular.JS ........... 35 Лабораторна робота 5. Модульне тестування Angular додатків .................................................................................................. 42 Лабораторна робота 6. E2E тестування Angular додатків ..... 48 Лабораторна робота 7. Налаштування простого сервера з використанням модуля json-server ...................................................... 52 Лабораторна робота 8. Обробка помилок у клієнт- серверній взаємодії ............................................................................... 59 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................ 63


УДК 004.4(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'