Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.38
Є27          Євчук, О. В.
    Цифрова техніка та мікропроцесори [Текст] : лабораторний практикум / О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 66 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

   Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова техніка та мікропроцесори». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Цифрова техніка та мікропроцесори». Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 172 – «Телекомунікації та радіотехнік». ЗМІСТ 0 ВСТУП ........................................................................................................... 4 1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Ознайомлення з середовищем Micro-Cap. Дослідження логічних елементів ................................................................ 5 2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Мінімізація логічних виразів .............. 15 3 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 Дослідження дешифраторів ................ 19 4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Синтез комбінаційних схем на логічних елементах. Мультиплексори ...................................................................... 25 5 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Реалізація логічних функцій на дешифраторах та мультиплексорах. ......................................................... 31 6 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 Тригери.................................................. 34 7 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 Лічильники ........................................... 41 8 Лабораторна робота № 8 Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі ............................................................................................. 47 9 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 Ознайомлення з середовищами Keil uVision та Proteus VSM ............................................................................... 53 10 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10 Розробка програми для керування світлодіодами .............................................................................................. 60 11 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................. 66


УДК 004.38(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'