Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

681.5
З-26          Заміховський, Л. М.
    Елементи і пристрої автоматики [Текст] : курсове проектування / Л. М. Заміховський. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2013. – 33 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Методичні вказівки містять завдання на курсовий проект з дисципліни "Елементи та пристрої автоматики" та рекомендації щодо його виконання. Всі матеріали складені у відповідності з програмою навчальної дисципліни та чинним навчальним планом підготовки фахівців за напрямком "Cистемна інженерія. Призначені для студентів денної та заочної форми навчання. ЗМІСТ Вступ……………………………………………………... 4 1 Завдання до курсового проекту ………………………….. 5 2 Виконання курсового проекту ………………………….... 10 2.1 Визначення загальної структури системи …………… 10 2.2 Розробка підсистем керування та вимірювання ...…... 11 2.3 Оцінка точності системи ……………………………… 13 2.4 Підсистема обробки інформації ……………………… 21 2.5 Креслення та пояснювальна записка ………………… 22 3 Перелік рекомендованої літератури ……………….….…… 25 Перелік посилань на джерела ...…..………………...……. 29 Додаток А - Технічні вимоги до системи автоматики ..... 30


УДК 681.5(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'