Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

681.518
З-26          Заміховський, Л. М.
    Основи теорії надійності і технічної діагностики систем [Текст] : курсове проектування для студентів спец. "Системи управління та автоматики" / Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. – 68 с. – (Каф. інформаціно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни "Основи теорії надійності і технічної діагностики систем". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Системи управління та автоматики". Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 6 1.1 Кількісні характеристики безвідмовності 6 1.2 Структурно-логічний аналіз технічних об'єктів 11 1.3 Методи підвищення надійності 13 1.4 Побудова діагностичної моделі об'єкта, заданого схемою з'єднань блоків 15 1.5 Визначення функціоналів ентропії та інформації 16 1.6 Адекватність діагностичної моделі об'єкту 19 2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 22 3 ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 28 3.1 Розрахунок надійності технічного об'єкта 28 3.2 Побудова діагностичної моделі об'єкта 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТОК А Завдання на курсову роботу 41


УДК 681.518(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'