Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.8
З-60          Зікратий, С. В.
    Системи штучного інтелекту [Текст] : курсове проектування / С. В. Зікратий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 49 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Системи штучного інтелекту". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямком "Системна інженерія". Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання. ЗМІСТ Вступ 4 1 Теоретичні відомості 6 1.1 Концептуальні засоби опису предметної області 10 1.2. Співвідношення 11 1.3 Властивості відношень 14 1.4 Композиційний тип об'єктів 16 1.5. Мінімальне уявлення 17 1.6. Функціональна залежність 17 1.7 Операції над типами об'єктів 18 1.8 Представлення знань про стосунки між типами 18 2 Приклад представлення моделі даних 24 3 Технологія розробки програм в середовищі Visual Prolog 5.2 28 3.1 Постановка завдання 28 3.2 Створення проекту 28 3.3 Створення меню 31 3.4 Створення діалогу 36 3.5 Прив'язка діалогу до меню 40 3.6 Написання коду програми 43 4 Рекомендований зміст курсової роботи 47 5 Варіанти завдань курсової роботи 48 Список рекомендованої літератури 49


УДК 004.8

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'