Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.4
М48          Мельничук, С. І.
    Операційні системи [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / С. І. Мельничук, С. Я. Петрів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 9 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

   ЗМІСТ Вступ….………………………………………………………………………….......... 4 Склад і структура дисципліни………………………………………….……………. 5 Змістовий модуль 1. Архітектура сучасної ОС ……………………………………. 6 Лекція № 1.1…………………………………………………………………………... 6 Лекція № 1.3………………………………….……………………………………….. 6 Контрольні запитання по лекціях № 1.1, 1.3………………………………………... 6 Список посилань на джерела………………………………………………………… 6 Змістовий модуль 2. Управління процесами в ОС …………………………… 7 Лекція № 2.2…………………………………………………………………………... 7 Контрольні запитання по лекціях № 2.2…………………...………………………... 7 Список посилань на джерела………………………………………………………… 7 Змістовий модуль 3. Управління пам'яттю в сучасних ЕОМ ………..8 Лекція № 3.2…………………………………………………………………………... 8 Контрольні запитання по лекціях № 3.2…...………………………………………... 8 Список посилань на джерела………………………………………………………… 8 Змістовий модуль 4. Файлова система сучасної ОС …………………….…9 Лекція № 4.1…………………………………………………………………………... 9 Контрольні запитання по лекціях № 4.1…...………………………………………... 9 Список посилань на джерела………………………………………………………… 9


УДК 004.4(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'