Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

001.891
З-26          Заміховська, О. Л.
    Основи наукових досліджень і технічної творчості [Текст] : лабораторний практикум для студентів спец. "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 14 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень і технічної творчості". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Основи наукових досліджень і технічної творчості". Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 001.891(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'