Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.7
З-26          Заміховська, О. Л.
    Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. вказ. з курсового проектування для студентів спец. "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 24 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Практикум містить методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Комп'ютерні мережі ". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі", чинним навчальним планом підготовки фахівців. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 "Інформаційні системи і технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 004.7(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'