Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

681.5
С13          Сав'юк, Л. О.
    Теорія автоматичного управління [Текст] : конспект лекцій / Л. О. Сав'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 69 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Конспект містить методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисципліни "Теорія автоматичного управління". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначений для підготовки бакалаврів з галузі знань 12 - "Інформаційні технології" за спеціальністю 126 - "Інформаційні системи та технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 681.5

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'