Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.7
З-26          Заміховська, О. Л.
    Комп'ютерні мережі [Текст] : лабораторний практикум для студентів спец. 126 - "Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 30 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Комп'ютерні мережі". Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 004.7(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'