Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.7
З-26          Заміховська, О. Л.
    Комп'ютерні мережі [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. "126 - Інформаційні системи та технології" / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 117 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі". Конспект лекцій методичні вказівки для проведення лекційних занять з дисципліни "Комп'ютерні мережі". Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 004.7(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'