Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.7
М31          Маслов, І. В.
    Банківські та спеціалізовані комп'ютерні мережі [Текст] : лабораторний практикум / І. В. Маслов, І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 51 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Банківські та спеціалізовані комп'ютерні мережі". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів з галузі знань 12 - "Інформаційні технології" за спеціальністю 126 - "Інформаційні системи та технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 004.7(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'