Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

621.363
І-23          Іванюк, Н. І.
    Системи та мережі передачі даних [Текст] : лабораторний практикум / Н. І. Іванюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 71 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Банківські та спеціалізовані комп'ютерні мережі". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів з галузі знань 12 - "Інформаційні технології" за спеціальністю 126 - "Інформаційні системи та технології". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 621.363.6

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 10

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'