Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.056
Б43          Белей, О. І.
    Основи теорії інформаційних процесів [Текст] : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 56 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Конспект лекцій "Основи теорії інформаційних процесів" розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки магістра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 004.056

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'