Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.38
Є27          Євчук, О. В.
    Цифрова обробка сигналів [Текст] : лабораторний практикум / О. В. Євчук, Л. О. Штаєр, О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 40 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

   Лабораторний практикум містить матеріал для проведення лабораторних занять з дисципліни "Цифрова обробка сигналів". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 004.38(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'