Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.4
М48          Мельничук, С. І.
    Операційні системи [Текст] : лабораторний практикум / С. І. Мельничук, Х. В. Паньків, С. Я. Петрів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 43 с. – (Каф. комп'ютерних технологій в системах управління і автоматики).

   Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Операційні системи". Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 -Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання ЗМІСТ с. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 ВИВЧЕННЯ ПРОСТІШИХ КОМАНД MS DOS 4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 УСТАНОВКА UBUNTU LINUX 7 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 СТРУКТУРА ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ UNIX, ОСНОВНІ КОМАНДИ, КОМАНДИ РОБОТИ З ФАЙЛАМИ 16 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 СИСТЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ДОСТУПУ В UNIX, ПРАВА ДОСТУПУ ДО ФАЙЛІВ І КЕРУВАННЯ НИМИ 23 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 КОМАНДНА ОБОЛОНКА SHELL, СТАНДАРТНІ ПОТОКИ ВВОДУ/ВИВОДУ, ФІЛЬТРИ І КОНВЕЄРИ 28 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. ПРОЦЕСИ В ОС UNIX І КЕРУВАННЯ НИМИ 34 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 ПРОФЕСІЙНА РОБОТА З КОМАНДНИМИ ОБОЛОНКАМИ 39 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 ВВІД/ВИВІД ФАЙЛІВ НА ЗОВНІШНІ ПРИСТРОЇ 41 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 43


УДК 004.4(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'