Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

681.5
Т33          Сав'юк, Л. О.
    Теорія автоматичного управління [Текст] : графічно-розрахункова робота / Л. О. Сав'юк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 55 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

   Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Системи діагностування". Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання. ЗМІСТ Вступ 4 1. Мета та організація виконання роботи 6 2. Основні теоретичні відомості 8 2.1. Поняття синтезу систем САУ, постановка задачі, зв'язок з задачами аналізу та моделювання систем 8 2.2. Способи корекції САУ, послідовні та паралельні коректуючі пристрої, функції передачі , структурні та електричні схеми 11 2.3. Вихідні дані при постановці завдання синтезу САУ 18 2.4. Методи синтезу послідовних коректуючих пристроїв 20 2.5. Технічна реалізація послідовних коректуючих пристроїв 32 3. Приклад побудови логарифмічних частотних характеристик вихідної, скоректованої системи та коректуючого пристрою у середовищі Matlab 6.0 38 4. Методичний приклад розрахунку параметрів електричної схеми коректуючого пристрою, її розробки та симуляції у середовищі Micro-Cap 46 5. Завдання на роботу 50 5.1. Вибір завдання 50 5.2. Завдання 50 Список літератури 55


УДК 681.4(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'