Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.4
М48          Мельничук, С. І.
    Об'єктно-орієнтоване програмування [Текст] : конспект лекцій / С. І. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 91 с. – (Каф. комп'ютерних технологій в системах управління та автоматики).

   Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Об'єктно-орієнтоване програмування ". Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 -Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. З М І С Т ВСТУП 5 1. ПОНЯТТЯ ПРО ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 7 1.1 Парадигма програмування 7 1.2 Модульне програмування 8 1.3 Спадне програмування 8 1.4 Структурне програмування 9 1.5 Поняття об'єкта, класу об'єктів 10 1.6 Інкапсуляція, наслідування і поліморфізм 12 2 РОЗШИРЕННЯ МОВИ СІ 15 2.1 Прототипи функцій 15 2.2 Перевантаження функцій 15 2.3 Значення формальних параметрів за замовчуванням 16 2.4 Посилання і параметри-посилання 17 3 КЛАСИ 21 3.1 Функції-члени і дані-члени 21 3.2 Інтерфейси і реалізація 22 3.3 Конструктори та ініціалізація 23 3.4 Конструктор без параметрів 24 3.5 Деструктори й очищення 26 3.6 Конструктор копіювання. Вказівник this 26 3.7 Статичні члени: функції і дані 29 3.8 Вказівники на члени 31 3.9 Структури й об'єднання 33 3.10 Константні члени-функції і об'єкти 36 4 ДРУЖНІ ФУНКЦІЇ І ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 37 4.1 Функції-друзі 37 4.2 Перевантаження бінарних і унарних операцій 38 4.3 Перевантажені операції індексування та виклику функцій 46 4.4 Перевантаження new, delete 49 4.5 Перетворення типів за допомогою конструкторів і операцій перетворення 49 4.6 Неявне перетворення типів 52 4.7 Друзі-функції і друзі-класи 54 5 ПОХІДНІ КЛАСИ 56 5.1 Наслідування класів і похідні класи 56 5.2 Конструктори, деструктори і наслідування 59 5.3 Множинне наслідування 60 5.4 Віртуальні функції 63 5.5 Абстрактні класи 69 6 КЛАСИ ПОТОКІВ С++ 71 6.1 Заголовні файли 71 6.2 Визначені об'єкти і потоки 71 6.3 Операції поміщення і витягання 73 6.4 Форматування і прапори форматування 75 6.5 Маніпулятори. Помилки потоків 79 6.6 Файловий ввід-вивід із застосуванням потоків С++ 82 6.7 Відкриття файлів у різних режимах 84 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛІВ 1-6 87 ЛІТЕРАТУРА 90


УДК 004.4(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'