Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.4
М48          Мельничук, С. І.
    Об'єктно-орієнтоване програмування [Текст] : лабораторний практикум / С. І. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 122 с. – (Каф. комп'ютерних технологій в системах управління і автоматики).

   Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Операційні системи". Призначено для підготовки з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 -Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання ЗМІСТ Лабораторна робота №1.Класи й об'єкти в С++ 5 Лабораторна робота №2.Успадкування і віртуальні функції 14 Лабораторна робота №3.Ієрархія об'єктів і груп 33 Лабораторна робота №4.Обробка подій 44 Лабораторна робота №5. Перевантаження операцій 60 Лабораторна робота №6.Шаблони функцій і класів 79 Лабораторна робота №7.Потокові класи 88 Лабораторна робота №8.Стандартна бібліотека шаблонів 104


УДК 004.4(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'