Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.4
М48          Мельничук, С. І.
    Операційні системи [Текст] : конспект лекцій / С. І. Мельничук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 102 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

   Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Операційні системи". Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 -Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання ЗМІСТ 1 АРХІТЕКТУРА СУЧАСНОЇ ОС 4 1.1 Операційна система: призначення і основні функції 4 1.2 Історія розвитку однозадачних ОС 14 1.3 Класифікація сучасних операційних систем 19 1.4 Монопольно використовувані ресурси 21 1.5 Ядро і допоміжні модулі 31 1.6 Привілейований режим ядра 32 1.7 Монолітні системи 33 1.8 Багатошарова (багаторівнева) структура ОС 34 1.9 Апаратна залежність і переносимість 35 1.10 Мікроядерна архітектура 37 2 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ В ОС 39 2.1 Мультипрограмування 40 2.2 Мультипроцесування 41 2.3 Дисципліни планування: вимоги, показники, класифікація 43 2.4 Процеси і потоки 52 2.5 Переривання 55 2.6 Системні виклики 57 3 УПРАВЛІННЯ ПАМ'ЯТТЮ В СУЧАСНИХ ЕОМ 58 3.1 Функції ОС по управлінню пам'яттю 58 3.2 Типи адрес 59 3.3 Розподіл пам'яті 62 3.4 Фіксовані розділи 65 3.5 Віртуальна і реальна пам'ять 67 3.6 Кеш 70 3.7 Односегментна модель 72 3.8 Багатосегментна модель 73 3.9 Сторінкова модель 77 3.10 Сегментно-сторінкова модель 78 3.11 Плоска модель пам'яті 80 4 ФАЙЛОВА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ ОС 82 4.1 Введення-виведення 82 4.2 Логічна організація файлової системи 85 4.3 Логічна побудова файлів 86 4.4 Фізична організація файлової системи 88 4.5 Фізична організація і адресація файлу 89 4.6 Фізична організація FAT 89 4.7 Фізична організація NTFS 90 4.8 Файлові операції 92 4.9 Контроль доступу до файлів 93 4.10 Файлові системи ОС класу Unix 96 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 102


УДК 004.4(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'