Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

519.24
Б43          Белей, О. І.
    Основи теорії інформаційних процесів [Текст] : практикум / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 90 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Інформаційна безпека та захист інформації". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Інформаційна безпека та захист інформації". Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 -Інформаційні системи та технології. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 519.24

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'