Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

005.8
Б43          Белей, О. І.
    Управління проектами [Текст] : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 53 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

   Конспект лекцій містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни " Управління проектами". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. ЗМІСТ Модуль 1 Основи організації та управління проектами………………………………………………………3 Тема 1 Загальні положення управління проектами розробки програмного забезпечення………………….3 Тема 2 Міжнародні стандарти проектування та форми організаційної структури проекту………………13 Тема 3 Загальні підходи до планування, структуризації і контролю проектів……………………………..17 Тема 4 Управління командою проекту………………………………………………………………………..21 Модуль 2 Реалізація та контроль проекту розробки програмного забезпечення…………………………..26 Тема 5 Оцінка і контроль виконання проекту………………………………………………………………...26 Тема 6 Управління ризиками проекту………………………………………………………………………...31 Тема 7 Управління якістю ІТ проекту………………………………………………………………………...44 Тема 8 Планування вартості ресурсів проектів трансферу технологій. Програмне забезпечення процесом управління проектами…………………………………………………………………………………………44 Перелік рекомендованих джерел……………………………………………………………………………...52


УДК 005.8(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'