Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

519.24
Б43          Белей, О. І.
    Статистична обробка інформації [Текст] : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 63 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Конспект лекцій "Статистична обробка інформації" розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 519.24

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'