Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.056
Б43          Белей, О. І.
    Інформаційна безпека та захист інформації [Текст] : конспект лекцій / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 32 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Інформаційна безпека та захист інформації". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 -Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.


УДК 004.056

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'