Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

005.8
Б43          Белей, О. І.
    Управління проектами [Текст] : лабораторний практикум / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 55 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

   Лабораторний практикум містить матеріал для проведення лабораторних занять з дисципліни " Управління проектами". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ…………….4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. ПРОЕКТУВАННЯ ПЗ ЗА ДОПОМОГОЮ КАСКАДНОЇ ТА СПІРАЛЬНОЇ МОДЕЛЕЙ………………………………………..10 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МЕТОДОМ ДУБЛЮВАННЯ КОДІВ…………………………………………………..20 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4. РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ………………………………………………………………...21 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КОРИСТУВАЦЬКИМ ІНТЕРФЕЙСОМ MICROSOFT PROJECT……..33 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6. РОБОТА З РЕСУРСАМИ. УПРАВЛІННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯМ РЕСУРСІВ……………………………...…………39 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ. АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУ. ВИКОРИСТАННЯ АВТОФІЛЬТРУ……………………………………………………………43 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 8. РОБОТА З ГРУПАМИ…………………..48 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 9. СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГРАМУВАННЯ. СТАДІЯ "ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ"…………….….52


УДК 005.8(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'