Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.77
З-60          Зікратий, С. В.
    ВЕБ-технології [Текст] : конспект лекцій / С. В. Зікратий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 167 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Конспект лекцій містить основні теоретичні відомості з дисципліни "ВЕБ технології". Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 126 "Інформаційні система та технології", 172 "Телекомунікації та радіотехніка", 151 "Атоматизація та компютерно-інтегровані технолоії". ЗМІСТ ВСТУП 6 ЗМ1 Принципи побудови і робота в інформаційній мережі Internet 7 Тема 1.1 Основні сервіси глобальної комп'ютерної мережі Internet. Програми перегляду WEB-документів. 7 1.1.1 Основні сервіси глобальної комп'ютерної мережі Internet 7 1.1.2 Програми перегляду WEB-документів 10 Тема 1.2 Протокол HTTP 14 1.2.1 Принципи роботи HTTP 15 1.2.2 Запити клієнта 17 1.2.3 Відповіді сервера 20 1.2.4 Поля заголовку 22 1.2.5 MIME-типи і підтипи 24 ЗМ2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННІ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-СТОРІНЦІ 26 Тема 2.1 Мова розмітки HTML 26 2.1.1 Основи HTML 26 2.1.2 Структура HTML-документа 27 2.1.3 HTML текст 30 2.1.4 Посилання 31 2.1.5 HTML зображення 33 2.1.6 Списки, списки визначень 35 2.1.7 Таблиці 36 2.1.8 Форми 39 2.1.9 Контентна модель HTML5 44 2.1.10 Додаткові можливості HTML 5 47 Тема 2.2 Основи CSS 48 2.2.2 Селектори 49 2.2.3 Блокові і рядкові елементи в форматуванні CSS 53 2.2.4 CSS позиціювання 55 2.2.5 CSS flexbox 59 2.2.6 CSS Grid Layout 64 2.2.7 Основні етапи розробки веб-сайту 66 ЗМ3 УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ВЕБ-СТОРІНКИ 73 Тема 3.1 Вступ в JavaScript 73 3.1.1 Розміщення коду JavaScript на HTML -сторінці 73 3.1.2 Змінні 77 3.1.3 Типи даних 78 3.1.3 Арифметичні оператори 80 3.1.4 Оператори 83 3.1.5 Функції 85 3.1.6 Замикання, область видимості функції 91 Тема 3.2 Об'єкти 93 3.2.1 Об'єкти як асоціативні масиви 94 3.2.2 Масиви з числовими індексами 96 3.2.3 Методи для роботи з масивами 98 3.2.4 Обєкт, як втілення сутності 101 3.2.5 Об'єкт Date 105 Тема 3.3 Робота з браузером і ВОМ 106 3.3.1 Оточення: DOM, BOM і JS 106 3.3.2 Об'єктна модель браузера (BOM) 107 Тема 3.4 Дерево DOM 111 3.4.1 Навігація по DOM-елементах 112 3.4.2 Методи обєкту document по роботі з елементами сторінки 113 3.4.3 Визначення позиції елемента, перевірка на вкладеність 116 3.4.4 Додавання вузлів 117 3.4.5 Розміри і позиція елементів 122 3.4.6 Управління стилями елементів 123 Тема 3.5 Обробка подій 125 3.5.1 Події 125 3.5.2 Порядок обробки подій 127 3.5.3 Об'єкт Event 128 3.5.4 Поширення подій 130 3.5.6 Події мишки 132 3.5.7 Події клавіатури 133 3.5.8 Робота з формами 134 Тема 3.6 AJAX 142 3.6.1 XMLHttpRequest 142 3.6.2 HTTP-заголовки 145 3.6.3 Робота з формами 146 3.6.4 Крос-доменні запити 148 Тема 3.7 Бібліотека jQuery 151 3.7.1 Вибірка. Робота з вибікою 152 3.7.2 Маніпуляція елементами 157 3.7.3 Робота з структурою сторінки 158 3.7.4 Обробка подій 161 3.7.5 Створення AJAX запитів в jQuery 163


УДК 004.77(075.8)+004.7(075.8)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'