Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

004.056
Б43          Белей, О. І.
    Захист інформації в телекомунікаційних системах [Текст] : лабораторний практикум / О. І. Белей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 58 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни " Захист інформації в телекомунікаційних системах". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Захист інформації в телекомунікаційних системах ". Призначено для підготовки фахівців за спеціальностями 126 - " Інформаційні системи та технології", 151 - " Автоматика та комп'ютерно-інтегровані технології " та 172 - " Телекомунікації та радіотехніка ". ЗМІСТ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 5 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Шифри заміни 7 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Шифри перестановок 11 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 Теоретичні передумови створення секретних кодів або шифрів 14 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Шифр Гронсфельда 17 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Шифр множинної перестановки 19 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 Шифр Плейфера 21 ЛАБОРАТОРНА робота № 7 Криптографічний пакет PGP 24 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 38 Шифр Вернама (one-time pad - схема одноразових блокнотів) 38 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 40 Шифрування даних та передача даних 40 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10 50 Методика захисту інформації шляхом відновлення втрачених даних. Засоби захисту комп'ютерів від вірусів. 50 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 58


УДК 004.056(076.5)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'