Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

001.891
Д64          Долішній, Б. В.
    Основи наукових досліджень [Текст] : методичні вказівки / Б. В. Долішній, І. Б. Прунько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 31 c. – (Каф. автомобільного транспорту).

    Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни. Наведена мета та завдання дисципліни, контрольні запитання і завдання. Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.070106 - "Автомобільний транспорт". ЗМІСТ Вступ ..………………………………………………………………………4 1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ……….5 Тема 1.1 Предмет і методи дисципліни……….………………………….5 Тема 1.2 Закономірності розвитку науково-технічних систем…………6 Тема 1.3 Психологічні особливості науково-технічної діяльності……...7 Тема 1.4 Асоціативні методи пошуку науково-технічних рішень……..8 Тема 1.5 Винахідницька робота. Відкриття. Промислова власність …..9 Тема 1.6 Об'єкти промислової власності. Винаходи…………………….10 Тема 1.7 Знаки для товарів і послуг. Заявка на видачу патенту на винахід………………………………………………………………….11 Тема 1.8 Обсяг виключних прав власника патенту……………………...12 2 КОНТРОЛЬНА РОБОТА……………………………………………….13 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ…………………………………………………………………...13 ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ……………………………15 Контрольна робота 1 Функціональний аналіз технічного об'єкта……15 Контрольна робота 2 Синтез технічного вирішення на І - АБО - дереві………………………………………………………..20 Контрольна робота 3 Пошук нового технічного вирішення об'єкта методом морфологічного аналізу ……………………………………………...22 Контрольна робота 4 Складання формули та розроблення опису очікуваного винаходу ……………………………………………………….......24 ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ……………….29 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….31


УДК 001.891(07)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 2

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'