Електронний каталог науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ

62
З-26          Заміховська, О. Л.
    Основи наукових досліджень та технічної творчості [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 82 с. – (Каф. інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем).

    Викладені відомості про розвиток доінженерної та інженерної діяльності від стародавніх часів до теперішнього часу, історії техніки, про закони її будови і розвитку. Розглянуті структура та функції інженерної діяльності, методи інженерної творчості. Соціально-психологічні аспекти інженерної діяльності. ЗМІСТ Стор. Вступ............................................................................................................ 6 1 Методологічні основи наукових досліджень........................................... 7 1.1 Завдання вивчення дисципліни.................................................................. 7 1.2 Організація науково-дослідної роботи в державі.................................... 9 1.3 Особливості організації наукових досліджень в інших країнах............. 10 2 Підготовка наукових кадрів....................................................................... 12 2.1 Підготовка наукових кадрів у вищих навчальних закладах................... 12 2.2 Науково-дослідна робота студентів.......................................................... 14 3 Методологічні основи наукової роботи................................................... 15 3.1 Поняття наукового знання.......................................................................... 15 3.2 Методи теоретичних та емпіричних досліджень..................................... 18 3.3 Елементи теорії та методології науково-технічної творчості ................ 20 4 Вибір напрямку наукових досліджень..................................................... 23 4.1 Поняття науково-дослідницької роботи................................................... 23 4.2 Оцінка економічної ефективності теми................................................... 25 4.3 Етапи науково-дослідної роботи............................................................... 25 5 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 27 5.1 Інформатика, як наука................................................................................ 27 5.2 Наукові документи та видання.................................................................. 27 5.3 Інформаційно-пошукові системи............................................................. 29 5.4 Науково-технічна патентна інформація.................................................... 29 5.5 Організація роботи з науковою літературою.......................................... 31 6 Теоретичні дослідження. 33 6.1 Завдання та методи теоретичного дослідження...................................... 33 6.2 Використання математичних методів в дослідженнях............................ 35 6.3 Аналітичні методи....................................................................................... 38 6.4 Імовірнісно-статистичні методи ............................................................... 40 7 Моделювання в науковій та технічній творчості.................................. 41 7.1 Подібність та моделювання в наукових дослідженнях........................... 41 7.2 Види моделей............................................................................................... 43 7.3 Організація та обробка результатів експерименту.................................. 44 7.4 Фізична подібність в моделюванні............................................................ 44 7.5 Аналітична подібність в моделюванні...................................................... 45 7.6 Математична цифрова подібність та моделювання................................. 45 8 Застосування ПК в наукових дослідженнях............................................. 46 8.1 Персональні комп'ютери............................................................................ 46 8.2 Програмне забезпечення ПК...................................................................... 47 8.3 Автоматизація систем наукових досліджень............................................ 48 9 Експериментальні дослідження................................................................ 48 9.1 Класифікація, типи та задачі експерименту........................................... 48 9.2 Метрологічне забезпечення експериментальних досліджень ............... 52 9.3 Робоче місце експериментатора та його організація.............................. 54 9.4 Вплив психологічних факторів на хід і якість експерименту................. 55 9.5 Обчислювальний експеримент.................................................................. 56 10 Обробка результатів експериментальних досліджень ........................... 57 10.1 Основи теорії випадкових похибок та методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях............................................................................. 57 10.2 Методи графічної обробки результатів вимірювання............................. 59 10.3 Метод підбору емпіричних формул.......................................................... 60 10.4 Регресивний аналіз...................................................................................... 61 10.5 Оцінка адекватності теоретичних рішень................................................. 62 10.6 Елементи теорії планування експерименту.............................................. 62 11 Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації 63 11.1 Оформлення результатів наукової роботи................................................ 63 11.2 Оформлення заявки на передбачуваний винахід.................................... 65 11.3 Усне представлення інформації................................................................. 67 12 Впровадження та ефективність наукових досліджень............................ 68 12.1 Державна система впровадження.............................................................68 12.2 Ефективність та критерії наукової роботи................................................ 70 12.3 Організація роботи в науковому колективі. Основні принципи керування науковим колективом................................................................ 71 12.4 Ділове листування....................................................................................... 72 12.5 Організація ділових нарад.......................................................................... 73 12.6 Формування та методи об'єднання колективів........................................ 73 12.7 Психологічні аспекти взаємовідносин керівника та підлеглих.............. 74 12.8 Управління конфліктами в колективі........................................................ 74 12.9 Наукова організація та гігієна розумової праці....................................... 75 12.10 Моральна відповідальність вченого..........................................................77


УДК 62(09)

            
Теми документа


Статистика використання: Завантажень: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'